מימון ממשלתי

קוד משרד הבריאות (קוד מב"ר) // קוד משרד הרווחה (הועדה)

כל אזרח ותושב במדינה רשאי לפנות אל לשכת הבריאות באזור מגוריו, עפ"י הרישום בספח תעודת הזהוי שלו, ולבקש סיוע לסידור במוסד בו חפץ לשהות. תנאי בסיסי המאפשר את המעבר למוסד המבוקש, הוא רישיון בר תוקף של המוסד המבוקש
לתאריך הכניסה, לחולים המוגדרים סיעודיים ו/או תשושי-נפש בהתאמה להגדרת המועמד.
תנאי חשוב נוסף הוא קיום הסדר כספי בין המוסד למשרד הבריאות לקליטת מאושפזים באמצעות קוד מב"ר.

קופות החולים והמוסד לביטוח לאומי אינם נוגעים ואינם מעורבים כספית או בהענקת זכויות אשפוז כולו או חלקו על ידן. המדינה מסייעת במימון בהתאם לקריטריונים קבועים בהסדר ישיר בין המבקשים לבין מב"ר, באמצעות לשכת הבריאות/במדור למחלות ממושכות וזקנה באזור המגורים בהתאם לרשום בספח תעודת הזיהוי של המבקש. הצוות הרב מקצועי כולל: רופא, אחיות, עובדים סוציאליים, רכזות אשפוז ומזכירה. הפניות לסידור מוסדי מתקבלות מקופות החולים, משירותי הרווחה, מבתי חולים כלליים ושיקומיים וכן מפניית משפחות באופן ישיר.

שלב 1: המסמכים הנדרשים להגשה לוועדה הרפואית במב"ר:

צילום תעודת הזהות של החולה + צילום ספח.
שאלון מידע רפואי-סיעודי-תפקודי (ימולא ע"י רופא ואח/ות).
צילום מכתב שחרור מבית החולים (מעודכן לתאריך הבקשה ועד חודש וחצי – חודשיים קודם לכן). הערה: רופא משפחה ימלא
דו"ח רפואי מלא בהעדר טופס אשפוז כאמור לעיל.
דו"ח סוציאלי (ימולא ע"י העובדת הסוציאלית המכיר/ה את החולה).
במקרים מסוימים, על מנת לקבל החלטה יידרשו תעודות רפואיות נוספות בהתאם לאבחנה. לדוגמה: דו"ח רופא אונקולוגי המצביע על שלילת המשכיות בטיפול, חוות דעת רופא פסיכו-גריאטרית על מצב קוגניטיבי ירוד (ציון הערכה מופחת מ-22/30) וכד'.
תוך 10-14 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ובדיקתם, יוחלט ע"י הוועדה הרפואית על סוג המסגרת המתאימה ביותר לחולה.
במקרים רבים יתבצע ביקור אצל המועמד לאימות המידע המוצהר.
הודעת ההחלטה, שלילית או חיובית, תישלח בדואר. במקרה של החלטה חיובית, (הסכמה להענקת קוד), יצורפו טופסי הזכאות למילוי ע"י בני המשפחה. (עותק צהוב/וורוד למתאשפז ולבן/בת הזוג וכן עותק בצבע לבן לכל אחד ואחת מצאצאי המתאשפז החי ומתגורר בישראל, לא בחו"ל.

 שלב 2: הגשת הבקשה לוועדה הכלכלית במב"ר לבדיקת גובה סכום השתתפות המשפחה:

בבדיקת הזכאות יקבע גובה הסכום לתשלום ע"י כל אחד מבני המשפחה.
החישוב נערך על פי ההכנסות השוטפות בהתחשב בנכסי החולה ובן/בת הזוג לרבות יתרות הכסף בכל החשבונות והמוסדות הכספיים בהם קיימים כספים, כל אלה בנוסף להכנסות (ללא פרוט הנכסים) של בנים/בנות המתאשפז/ת.

מילוי טופסי ומסמכי המתאשפז ובן/בת הזוג בצרוף מסמכים רלוונטיים / כלכליים:

עובד שכיר או גמלאי – 3 אישורי הכנסה אחרונים.
עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי.
יתרות כל סוגי החשבונות: מט"ח, פק"מ וכד', גם באין כסף, יתרה 0 (אפס) תירשם ותחתם ע"י מנהל סניף הבנק או מורשה אחר.
אם בן/בת הזוג בחיים, יש לצרף אישור על תשלום ארנונה, שכ"ד, משכנתא ועד בית ודמי חכירה (לצורכי הפחתה).
מסמכים של כ"א מהבנים/הבנות של המתאשפז:

צילום תעודת זהות + ספח
עובד שכיר או גמלאי – 3 אישורי הכנסה אחרונים.
עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
לצורך הפחתה והתחשבות בתשלום החודשי עבור הסיוע במימון הקוד, רצוי וכדאי לצרף טפסים/מסמכים כגון תשלומי משכנתא: אישור מבנק למשכנתאות על גובה הלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד גמר, טופסי הלוואות/חובות משמעותיים, טפסים רפואיים (לא עלינו) על מחלה קשה, פיגור, נכות של אחד מבני המשפחה, חדהורית המתגוררת בבית ההורה המועמד,
ילד/ה עד גיל 28 סטודנטים הלומדים לתואר ראשון.
התנאי לבדיקת הזכאות הנו מילוי כל הטפסים הנדרשים וחתימה עליהם בנוכחות עו"ד, נוטריון או מזכיר בית המשפט. ישנן לשכות בהן ניתן לחתום בפני עו"ד הלשכה, ללא עלות.
לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית, יחתום כל אחד מבני המשפחה על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי למשרד הבריאות/לשכה אזורית.
למעמד החתימה יש להביא 2 ערבים להם משכורת קבועה, מצוידים בתעודות זהות.
למידע נוסף, ישירות מתוך אתר משרד הבריאות לחץ על הקישור:

http://www.health.gov.il/download/ng/3_4_5.pdf

נקודות חשובות וטיפים:

יש לשלם למשרד הבריאות, דמי כניסה (בסך 2 חודשי השתתפות של המשפחה) בנוסף להשתתפות החודש הראשון.
האשפוז יתאפשר רק במוסדות בעלי רשיון ואשר עמם הסדרי אשפוז.
גביית התשלום ע"י המדינה, מכל משלם בנפרד (לא במרוכז), תבוצע עד ה-5 בכל חודש.
אם ישתנו לטובה או יורעו אפשרויות התשלום של בני המשפחה בהמשך, ניתן יהיה לפנות לוועדת ערר (באמצעות העובדת הסוציאלית).
גילוי ע"י מב"ר על אי דווח על הטבה משמעותית בהכנסות נחשבת לעבירה, העלולה לגרום לתשלומי קנס רטרואקטיביים מיום מתן הקוד, במקרים מסוימים אף להפסקתו.
המחיר כולל את כל הנדרש לחולה: טיפולי פיזיותרפיה, תרופות שבסל הבריאות, טיטולים, אמבולנסים וכד'.
המוסד המאשפז, אינו רשאי לגבות כל תשלום נוסף מחולה המאושפז במימון מב"ר.
הטיפים רבים ומגוונים, גם אלה שמאחורי הקלעים הופכים את התהליך למדויק ומהיר יותר, הדיוק ברמת הציפיות והחיסכון הכספי הם משמעותיים, בייחוד שכל השירות המקצועי שלנו ניתן ללא תשלום!

מימון על ידי משרד הביטחון
לזכאי משרד הביטחון יינתן מימון לאשפוז במחלקה סיעודית בהתאם לחומר רפואי ולמצבו התפקודי והקוגניטיבי של הזכאי תוך קביעת השתתפות בכל מקרה לגופו.

קוד משרד העבודה והרווחה

מימון השהייה בבית אבות ע"י משרד העבודה והרווחה יינתן לאותם קשישים אשר הוגדרו כזכאים לכך. המימון מתבצע ע"י משרד העבודה והרווחה, העירייה וחלקית ע"י הקשיש וקרוביו מתוך התחשבות ביכולתם ובהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה.
גובה ההשתתפות נקבע ע"י דיווח הצהרת הרכוש ומקורות ההכנסה בצירוף מסמכים מתאימים. לשם כך נדרשים הקשישים להגיש תלושי שכר, תלושי פנסיה וקצבת ביטוח לאומי וחסכונות בבנק. החומר יהיה נכון לשלושה חודשים לפני בקשת העזרה. מקצבאות ה-ב. הלאומי יילקחו כ-80% מהכספים למימון השהייה בבית האבות, לקשיש יישארו כ-20% בלבד.
בעוד משרד הבריאות מטפל באוכלוסיה המבוגרת באופן ישיר דרך הלשכות האזוריות, משרד הרווחה מטפל באוכלוסיה זאת, באופן לא ישיר, אלא דרך אגף הרווחה בעירייה, או במועצות המקומיות/האזוריות בכל הארץ. כפי שהוסבר קודם, מב"ר מטפל בסיעודים ותשושי נפש בעוד שברווחה מטפלים באנשים תשושים (לא לטעות, הכוונה לתשושי-גוף לא תשושי-נפש).

הבדלים שכדאי לדעת בין המשרדים:

מב"ר לא מתנגד לאשפוז הדייר עוד בטרם אושר קוד הסיוע, הדייר ובני משפחתו רשאים להיכנס למוסד זה או אחר, לשהות באופן פרטי כמה זמן שירצו או יוכלו מבחינה כספית ואז להתחיל בתהליך הקוד. יתרה מזו, הדייר יכול להיכנס לבית החולים הסיעודי
(או תשוש הנפש) ומקביל להתחיל בתהליך הפעלת הקוד. ישנם מוסדות שמאפשרים לדייר החדש לשלם סכום בהנחה ניכרת, מה שנקרא טרום–קוד, שמשמעו תשלום נמוך המאפשר למשפחה יכולת כניסה מיידית עד לקבלת הקוד בפועל. יש לציין שבגלל סבסוד המוסד לחודש-חודשיים הראשונים, תהיה התחייבות מצד המשפחה להשאיר את הדייר פרק זמן מסוים (נתון למו"מ) אחרי קבלת הקוד, על מנת לכסות סבסוד זה.
משרד הרווחה מתנגד לכל כניסה בכל צורה שהיא של דייר/ת לבית האבות טרם סידור קוד הרווחה (הועדה) ומפסיק את תהליך הנפקת הקוד ברגע הגילוי.
הבדל נוסף בין שני המשרדים הוא באופן התחשיב של המשפחה. במב"ר משתתפים בתשלום הצאצאים של המתאשפז, בעוד שמשרד הרווחה משתף את בני/ בנות הזוג של הצאצא.

להבהרות ולפרטים נוספים: איציק היימן – קו ישיר אלי: 053-570-92-17

שירות ללא תשלום 24/7 בכל חלקי הארץ

חייגו עכשיו: 058-6006000 | למקרים דחופים בלבד: 053-5709217

צרו קשר

הצהרת נגישות