חוק סיעוד

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קבוצת שישים פלוס - דואגים להורים – בכל תחומי החיים

מחפשים פתרונות לבית אבות סיעודי?

נעשה זאת בחינם!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

החשיבות של חוק סיעוד

החשיבות הרבה שהביטוח הלאומי מייחס להישארותו של הזקן בביתו, בסביבתו הטבעית, הניבה את חוק הסיעוד הממלכתי. גמלת הסיעוד הניתנת בכסף ממשי, או בשליחת עובד/מטפל לבית הזכאי לכך, באופן ישיר, או דרך חברות ההשמה לעובדים/מטפלים ניתנת למגיעים לגיל הפרישה הגרים בביתם, הזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או להשגחה בבית למען בטיחות המבוגר/ת. הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו
מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.

מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו.

חשוב לדעת: שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד. למעונינים בהרחבת הידע בתחום, מוזמנים להגיע לאתר הביטוח הלאומי
בקישור: http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx

תנאי זכאות לגמלת סיעוד (מתוך אתר חלופה בע"מ – חברה ארצית למתן שרותי סיעוד).
התקשר לסניף חברת הסיעוד חלופה בע"מ הקרוב אליכם:
http://www.halufa.org/branches

ישנם 5 תנאים הדרושים לקביעת זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:
התנאי הראשון: המבוטח הוא תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.
התנאי השני: הכנסות המבוטח אינן עולות על הסכומים הבאים:

 

 סכום הכנסה חודשי
(מעודכן ל- 01.01.2023)
סכום הגמלה
יחיד:עד 11,870 ש"ח גמלה מלאה
יחיד:מעל 11,870 עד 17,805 ש"חגמלה מופחתת בשיעור של 50%
יחיד:מעל 17,805 ש"חאין זכאות לגמלה
זוג:עד 17,805 ש"חגמלה מלאה
זוג:מעל 17,805 עד 26,708 ש"חגמלה מופחתת בשיעור של 50%
זוג:מעל 26,708 ש"חאין זכאות לגמלה

 

הנתונים הועתקו מתוך אתר ביטוח הלאומי המופץ לציבור הרחב.

לתשומת הלב, קצבה חודשית של ניצולי שואה לא תילקח בחשבון כהכנסה.

התנאי השלישי: המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).

התנאי הרביעי: המבוטח גר בביתו, לא במוסד. מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות ברישוי משרד הבריאות או משרד הרווחה, לא יהיה זכאי לגמלה. המקבל גמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז. השוהה בדיור מוגן (שאינו בית אבות) או השוהה בבית הורים (עד 11 איש, שאינו מחייב רישוי משרד הרווחה או מב"ר) זכאי אף הוא לגמלה במקום שהותו.

התנאי החמישי: המבוטח נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכד'), או שהוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים לעיל, יישלח לביתו איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט) , כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה יחליט המוסד לביטוח הלאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד ואת שעור (גובה) הגמלה (שיעור הסיוע נמדד על פי השעות השבועיות: מ-5 ש.ש ועד למעלה מ-20 ש.ש) ואת אורך תקופתה.

אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים המפורטים למעלה, יודיע לו הביטוח הלאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

תקופת הזכאות: במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית. במקרים שבהם נקבעה זכאות לצמיתות, רשאי הביטוח הלאומי לבדוק מעת לעת ועל פי שיקול דעתו את מצבו של המבוטח, ואת שיעור הגמלה המגיעה לו.

במידה והחמיר מצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לבקש בדיקה מחודשת (החמרת מצב תיפקודי).

שירות ללא תשלום 24/7 בכל חלקי הארץ

חייגו עכשיו:  058-6006000| למקרים דחופים בלבד: 053-5709217